<div align="center"> <h1>Dobroczynność w prawosławiu</h1> <h3>Strona Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Eleos</h3> <p>prawosławie, dobroczynność, eleos, miłosierdzie, cerkiew</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.cerkiew.pl/eleos/index.php" rel="nofollow">http://www.cerkiew.pl/eleos/index.php</a></p> </div>